Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small
Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small
Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small
Click On Variant Image To Know price

Almond Saffron, Thandai & Kairi Panna Small

Regular price Rs750.00 INR Sale

All bottles are of same size. Thandai & Almond Saffron has 220gms. Kairi Panna has 200 gms